Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2010

Ορισμός του νέου ΔΣ του Συλλόγου και το 1ο πρακτικό

Πρακτικό 1ο της 11/2/2010
Σήμερα ημέρα Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 15:00 συνήλθε το νέο Δ.Σ. που εκλέχθηκε κατά τις αρχαιρεσίες της Δευτέρας 8 Φεβρουαρίου 2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, με παρόντες: Αθανασιάδης Ιωάννης, Ευθυμιάδης Δημήτριος, Σπυρόπουλος Βασίλης, Μαζιώτης Φώτιος, Βασιλείου Σταυρούλα
κατ΄ αρχήν συγκροτήθηκε σε σώμα και ορίστηκε το νέο Δ.Σ. ως εξής :

Πρόεδρος: Αθανασιάδης Ιωάννης (τηλ.6946.741753)
Αντιπρόεδρος: Μαζιώτης Φώτιος (τηλ.6986.844633)
Γεν. Γραμματέας: Βασιλείου Σταυρούλα (τηλ.6986.844566)
Ταμίας: Ευθυμιάδης Δημήτριος (τηλ. 6976.195678)
Μέλος: Σπυρόπουλος Βασίλειος (τηλ. 6974.306070)Κατόπιν συζητήθηκαν τα εξής θέματα:
1ον) Ενημέρωση της εκλογής και συγκρότησης του νέου Δ.Σ. στην Διεύθυνση του Κ.Ω.Θ. , στον Σύλλογο των Καθηγητών του Κ.Ω.Θ., στον Σύλλογο των Σπουδαστών του Κ.Ω.Θ. καθώς και στον Σύλλογο των Αποφοίτων του Κ.Ω.Θ.

2ον) Να οριστεί άμεσα συνάντηση με την Διεύθυνση του Κ.Ω.Θ. ώστε να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

 • οι απεργιακές κινητοποιήσεις του συλλόγου των Καθηγητών του Κ.Ω.Θ.

 • άμεση επαναφορά της 2ης εξεταστικής περιόδου
 • ημερομηνίες της εξεταστικής περιόδου ώστε να μην συμπίπτουν με τις σχολικές εξετάσεις

 • αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

 • προσπάθεια εκσυγχρονισμού της Γραμματειακής υποστήριξης

 • εκσυγχρονισμός του Κανονισμού Λειτουργίας του Κ.Ω.Θ.

 • να δηλώνονται οι ημέρες και οι διδασκαλικές ώρες των Καθηγητών στον πίνακα ανακοινώσεων

 • τήρηση του Προγράμματος Σπουδών του Υπουργείου Πολιτισμού από τους Καθηγητές

 • επιστολή προς τον Υπουργό Πολιτισμού

 • κτιριακό και εξοπλισμός του Κ.Ω.Θ.

 • απογευματινές ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του Κ.Ω.Θ..
3ον) Ηλεκτρονική ενημέρωση μέσω ιστοσελίδας, e-mail και SMS, προς τους γονείς, μαθητές, καθηγητές, μέσα ενημέρωσης, συλλόγους κ.λ.π.

4ον) Αυτόματη ενημέρωση μέσω της Γραμματείας του Κ.Ω.Θ. στο site του Συλλόγου για οποιονδήποτε μουσικό διαγωνισμό, συναυλία κ.λ.π.

5ον) Συνάντηση του Δ.Σ. του Συλλόγου των Γονέων την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα.

6ον) Χρήση και έκδοση εκπτωτικής αγοραστικής κάρτας για τα μέλη-σπουδαστές του Κ.Ω.Θ.

7ον) Μειωμένες τιμές εισιτηρίων για το Μέγαρο Μουσικής, Μουσεία, Θέατρα. κ.λ.π.

8ον) Οργάνωση, σχεδιασμός για μουσικές συναυλίες, διαγωνισμούς, εκδηλώσεις.

9ον) Εξουσιοδότηση στον ταμία για τις τραπεζικές κινήσεις του λογαριασμού του συλλόγου.


Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης των θεμάτων λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό συνεδρίασης από τους παρόντες.

Πρόεδρος: Αθανασιάδης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Μαζιώτης Φώτιος
Γεν Γραμματέας: Βασιλείου Σταυρούλα
Ταμίας: Ευθυμιάδης Δημήτριος
Μέλος: Σπυρόπουλος Βασίλειος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου