Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2010

Συνάντηση όλων των ΔΣ των Συλλόγων του Ωδείου με την Διοίκηση

Δελτίο Πληροφόρησης
Σήμερα 5-3-2010 πραγματοποιήθηκε συνάντηση και των τριών συλλόγων του ΚΩΘ ( Καθηγητών, Σπουδαστών, Γονέων ) με την Διεύθυνση του ΚΩΘ με τον κ. Κωνσταντινίδη και με τον Πρόεδρο του ΔΣ του ΚΩΘ κ. Γυφτόπουλο.

Η συνάντηση είχε προταθεί και συμφωνηθεί στην 1η μετά την νέα εκλογή του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων ΚΩΘ με τον κ. Κωσταντινίδη στις 25-2-2010
1ον) Οι απεργιακές κινητοποιήσεις των Καθηγητών.

Με αφορμή την καθυστέρηση των δεδουλευμένων, ειπώθηκαν τα εξής από την Διοίκηση του ΚΩΘ :

α) η καθυστέρηση της καταβολής της κρατικής επιχορήγησης καθώς και ο μη καθορισμός από το ΥΠ.ΠΟ του νέου προϋπολογισμού,
β) η καθυστέρηση κατάθεσης δικαιολογητικών - πιστοποιητικών από μεριάς κάποιων Καθηγητών,
γ) το ΔΣ και το λογιστήριο ανταποκρίθηκε στις οικονομικές ανάγκες βάση των χρημάτων που διέθετε και ότι συνέβη 30% περικοπή του προϋπολογισμού καθώς και η μετατροπή των συμβάσεων εργασίας ορισμένων Καθηγητών από ορισμένου σε αορίστου χρόνου από την από την παλιά Διοίκηση το 2004 ενώ δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις, με αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους,
δ) πρέπει να εξασφαλιστούν οι ανελαστικές δαπάνες του Ωδείου,
ε) η Διοίκηση παρακολουθεί και συνεργάζεται με τους υπεύθυνους του ΥΠ.ΠΟ. προκειμένου να διευθετηθεί έγκαιρα και αξιόπιστα χρονικά, όχι μόνο η καθυστέρηση των δεδουλευμένων αλλά και η τακτική μηνιαία καταβολή των αποδοχών των Καθηγητών.
Από την μεριά του Συλλόγου των Καθηγητών αναφέρθηκε η δέσμευση από τις 23-12-2009 της Διεύθυνσης για την καταβολή αποδοχών, η σύννομη απεργιακή κινητοποίηση και το χρόνιο πρόβλημα οικονομικής υποβάθμισης από τον προϋπολογισμό του ΥΠ.ΠΟ. στην κατά καιρούς χρονική ασυνέπεια δυστοκία καταβολής των αποδοχών.
Τέλος με αφορμή πρόσφατο δημοσιευμένο άρθρο υποστηρίχτηκε από την μεριά των Καθηγητών διαφωνία ως προς την επιλεκτική παρουσίαση Καθηγητών και συνεργατών απαξιώνοντας το σύνολο των Καθηγητών και του έργου τους.
2ον) Από τον Πρόεδρο του Συλλόγου των Γονέων έγινε ένα προς ένα αναφορά σε κάθε θέμα ξεχωριστά όπως:
- η Διαβάθμιση,
- Ακαδημία Ωδείου,
- αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου ( παρουσιολόγιο μαθητών, ερωτηματολόγιο αξιολόγησης Καθηγητών, οι ήδη κατατεθειμένες προτάσεις των ίδιων των Καθηγητών για κάθε τμήμα χωριστά ),
- η ηλεκτρονική και διαδικτυακή οργάνωση και αναβάθμιση της γραμματείας,
- η 2η εξεταστική περίοδος,
- ο εκσυγχρονισμός του Κανονισμού του Ωδείου,
- η λειτουργία ωραρίου ( π.χ. βιβλιοθήκη, οργανικές θέσεις υπαλλήλων ),
- το πρόγραμμα των διδακτικών ωρών,
- οργανοθήκη,
- κτιριακό και
- καλλιτεχνικές και ότι άλλες μουσικές εκδηλώσεις.
Η Διοίκηση δεσμεύτηκε να απαντήσει για την 2η εξεταστική περίοδο, και συμφωνήθηκε από όλους να συγκροτηθεί από αντιπροσώπους από την Διεύθυνση αλλά και από όλους τους συλλόγους, επιτροπή που να οργανώσει και να καταθέσει σχέδιο και για την συλλογικότερη εκπροσώπηση των εμπλεκομένων απέναντι σε θεσμικούς και πολιτικούς φορείς στην Αθήνα, αλλά και επιτροπή εργασίας για την κατ' αρχήν κατάθεση νέου σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας του Ωδείου με χρονικό ορίζοντα 2 μήνες όσο αφορά ένα πρώτο σχέδιο αναφοράς.
3ον) Οι εκπρόσωποι των Σπουδαστών κατάθεσαν την διαφωνία τους για το νέο καθεστώς των 3 σποραδικών απουσιών στα υποχρεωτικά της Ορχήστρας και της Μπάντας, στην "επαναφορά" της διπλής εξεταστικής χωρίς την υποχρεωτική υποβολή αίτησης για επανεξέταση, την δημιουργία νέων τμημάτων στα υποχρεωτικά μαθήματα ώστε να υπάρξει ευελιξία στην παρακολούθησή τους, στην μεροληπτική γι' αυτούς υποστήριξη της Διεύθυνσης προς την Ορχήστρα από την Μπάντα, στην λειτουργία της βιβλιοθήκης και γενικότερα στο ωράριο του Ωδείου,στην άμεση αντιμετώπιση καθημερινών απαραίτητων αναγκών όπως αναλόγια, θέρμανση, κτιριακό και στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου