Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010

Μαραθώνια συνεδρίαση του ΔΣ του ΚΩΘ παρουσία καθηγητών - γονέων και σπουδαστών την Παρασκευή 03/09/2010 το βράδυ

Μαραθώνια συνεδρίαση του ΔΣ του ΚΩΘ παρουσία καθηγητών - γονέων και σπουδαστών την Παρασκευή 03/09/2010 το βράδυ.

Συγκεκριμένα από τις 18.30 περίπου που ξεκίνησε το ΔΣ του ΚΩΘ παραδόθηκε το παρακάτω ψήφισμα προς το ΔΣ και από τους τρείς Συλλόγους του ΚΩΘ για να απαντηθεί.Μετά από μία ώρα περίπου μας δόθηκε ως απάντηση (?) το παρακάτω κείμενο υπογεγραμμένο από τα μέλη του ΔΣ(!!!)

Μετά από αυτό το κλίμα φορτίστηκε ιδιαίτερα και κατά τις 20.45 μπήκαν στο ΔΣ όλοι οι παρευρισκόμενοι σπουδαστές, καθηγητές και γονείς και μετά άρχισε μία μαραθώνια συζήτηση επί όλων των θεμάτων η οποία μετά τις 12.30 ΔΕΝ είχε ακόμα τελειώσει !!!
Ειπώθηκαν πολλά και ελπίζουμε τα ηχογραφημένα πρακτικά να μας δοθούν για να τα δημοσιεύσουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου