Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2010

Λάβαμε και δημοσιεύουμε την κάτωθι διαμαρτυρία των απεργών ωρομισθίων καθηγητών του ΚΩΘ

.
Α Π Ε Ρ Γ Ο Υ Μ Ε
 
Την Πέμπτη 11 / 2 /2010 έως την Τετάρτη 17 / 2 / 2010

Διαμαρτυρόμενοι

Για την συστηματικά εκπρόθεσμη καταβολή των δεδουλευμένων από την έναρξη του σχολικού έτους με αποτέλεσμα την οικονομική δυσχέρεια και την κοινωνική αναστάτωση των διδασκόντων και των οικογενειών τους . 

Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε
 • Την εξασφάλιση της εργασιακής ομαλότητας και την διασφάλιση του εισοδήματος των καθηγητών προκειμένου να κατοχυρωθεί η ομαλή λειτουργία του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης .
 • Την δημιουργία ειδικού αποθεματικού λογαριασμού για την κάλυψη των ανελαστικών δαπανών .
 • Διαβάθμιση και εκσυγχρονισμό των μουσικών σπουδών , ώστε το Κ . Ω . Θ να μπορέσει να διαδραματίσει το ρόλο του στην σύγχρονη , ευρωπαϊκή μουσική εκπαίδευση .
Από το Σύλλογο Καθηγητών ΚΩΘ
.

Επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΚΩΘ κ.Γυφτόπουλο σχετικά με το θέμα των ωρομισθίων καθηγητών


.
ΠΡΟΣ κ. ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟ

ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ. Κ.Ω.Θ.
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 17/2/2010

Παρακαλούμε όπως, με αφορμή τις απεργιακές κινητοποιήσεις της πλειοψηφίας του Συλλόγου των Καθηγητών του Κ.Ω.Θ. λόγω μη καταβολής των δεδουλευμένων τους, λάβετε υπ΄όψιν σας – το οποίο και σας αποστέλλουμε – ψήφισμα συμπαράστασης του Συλλόγου Γονέων του Κ.Ω.Θ. στο δίκαιο αγώνα τους. 
Πιστεύουμε ότι, ενόψει της σημερινής οικονομικής εθνικής δυσπραγίας που βιώνουμε όλοι μας, είναι ευνόητη η όσο το δυνατόν πιο χρηστή αξιοποίηση όλων των οικονομικών πόρων προς την εξασφάλιση τουλάχιστον (!) των δεδουλευμένων υπηρεσιών των Καθηγητών που αντικατοπτρίζει άμεσα την κατ΄ ουσίαν παραγωγικότητα και το κύρος του μοναδικού Κρατικού Ιδρύματος Ωδείου στην Ελλάδα. 
Με γνώμονα ακριβώς αυτήν την παραγωγικότητα και το κύρος των μουσικών που προεδρεύετε, προσβλέποντας στην αγαστή συνεργασία. 

Με τιμή το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων Κ.Ω.Θ. που εξελέγει από τις αρχαιρεσίες του στις 8/2/2010.

Πρόεδρος: Αθανασιάδης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Μαζιώτης Φώτιος
Γεν. Γραμματέας: Βασιλείου Σταυρούλα
Ταμίας: Ευθυμιάδης Δημήτριος
Μέλος: Σπυρόπουλος Βασίλειος

Ορισμός του νέου ΔΣ του Συλλόγου και το 1ο πρακτικό

Πρακτικό 1ο της 11/2/2010
Σήμερα ημέρα Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 15:00 συνήλθε το νέο Δ.Σ. που εκλέχθηκε κατά τις αρχαιρεσίες της Δευτέρας 8 Φεβρουαρίου 2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, με παρόντες: Αθανασιάδης Ιωάννης, Ευθυμιάδης Δημήτριος, Σπυρόπουλος Βασίλης, Μαζιώτης Φώτιος, Βασιλείου Σταυρούλα
κατ΄ αρχήν συγκροτήθηκε σε σώμα και ορίστηκε το νέο Δ.Σ. ως εξής :

Πρόεδρος: Αθανασιάδης Ιωάννης (τηλ.6946.741753)
Αντιπρόεδρος: Μαζιώτης Φώτιος (τηλ.6986.844633)
Γεν. Γραμματέας: Βασιλείου Σταυρούλα (τηλ.6986.844566)
Ταμίας: Ευθυμιάδης Δημήτριος (τηλ. 6976.195678)
Μέλος: Σπυρόπουλος Βασίλειος (τηλ. 6974.306070)Κατόπιν συζητήθηκαν τα εξής θέματα:
1ον) Ενημέρωση της εκλογής και συγκρότησης του νέου Δ.Σ. στην Διεύθυνση του Κ.Ω.Θ. , στον Σύλλογο των Καθηγητών του Κ.Ω.Θ., στον Σύλλογο των Σπουδαστών του Κ.Ω.Θ. καθώς και στον Σύλλογο των Αποφοίτων του Κ.Ω.Θ.

2ον) Να οριστεί άμεσα συνάντηση με την Διεύθυνση του Κ.Ω.Θ. ώστε να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

 • οι απεργιακές κινητοποιήσεις του συλλόγου των Καθηγητών του Κ.Ω.Θ.

 • άμεση επαναφορά της 2ης εξεταστικής περιόδου
 • ημερομηνίες της εξεταστικής περιόδου ώστε να μην συμπίπτουν με τις σχολικές εξετάσεις

 • αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

 • προσπάθεια εκσυγχρονισμού της Γραμματειακής υποστήριξης

 • εκσυγχρονισμός του Κανονισμού Λειτουργίας του Κ.Ω.Θ.

 • να δηλώνονται οι ημέρες και οι διδασκαλικές ώρες των Καθηγητών στον πίνακα ανακοινώσεων

 • τήρηση του Προγράμματος Σπουδών του Υπουργείου Πολιτισμού από τους Καθηγητές

 • επιστολή προς τον Υπουργό Πολιτισμού

 • κτιριακό και εξοπλισμός του Κ.Ω.Θ.

 • απογευματινές ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του Κ.Ω.Θ..
3ον) Ηλεκτρονική ενημέρωση μέσω ιστοσελίδας, e-mail και SMS, προς τους γονείς, μαθητές, καθηγητές, μέσα ενημέρωσης, συλλόγους κ.λ.π.

4ον) Αυτόματη ενημέρωση μέσω της Γραμματείας του Κ.Ω.Θ. στο site του Συλλόγου για οποιονδήποτε μουσικό διαγωνισμό, συναυλία κ.λ.π.

5ον) Συνάντηση του Δ.Σ. του Συλλόγου των Γονέων την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα.

6ον) Χρήση και έκδοση εκπτωτικής αγοραστικής κάρτας για τα μέλη-σπουδαστές του Κ.Ω.Θ.

7ον) Μειωμένες τιμές εισιτηρίων για το Μέγαρο Μουσικής, Μουσεία, Θέατρα. κ.λ.π.

8ον) Οργάνωση, σχεδιασμός για μουσικές συναυλίες, διαγωνισμούς, εκδηλώσεις.

9ον) Εξουσιοδότηση στον ταμία για τις τραπεζικές κινήσεις του λογαριασμού του συλλόγου.


Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης των θεμάτων λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό συνεδρίασης από τους παρόντες.

Πρόεδρος: Αθανασιάδης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Μαζιώτης Φώτιος
Γεν Γραμματέας: Βασιλείου Σταυρούλα
Ταμίας: Ευθυμιάδης Δημήτριος
Μέλος: Σπυρόπουλος Βασίλειος

Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2010

Η πρώτη ανακοίνωση

Καλωσήλθατε στον ιστοχώρο του Συλλόγου Γονέων του Κρατικού Ωδείου Θεσ/νίκης.

Θα προσπαθήσουμε σε αυτό το χώρο να ανακοινώνουμε όλες τις ενέργειές μας και θα καταχωρήσουμε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου μας καθώς και όποιο νόμο ή/και κανονισμό έχουμε στη διάθεσή μας.

Το ΔΣ του Συλλόγου.